1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R112_03/06/2021
  5. Bổ sung cổng thanh toán MSB trong các hình thức thanh toán

Bổ sung cổng thanh toán MSB trong các hình thức thanh toán

  • Từ phiên bản R112: Bổ sung cổng thanh toán MSB trong các hình thức thanh toán

Các bước thực hiện:

Điều kiện sử dụng

  1. Để thực hiện thu tiền học không dùng tiền mặt, nhà trường cần có tài khoản ngân hàng và  kết hợp đồng thanh toán không dùng tiền mặt với ngân hàng MSB
  2. Ngân hàng/ trung gian thanh toán sẽ cung cấp các thông tin kết nối (Merchant) để thông kết nối với EMIS Khoản thu, MISA sẽ khai báo vào Thiết lập/ Hình thức.

Các bước thực hiện

Bước 1: Nhà trường thực hiện ký kết hợp đồng với ngân hàng cần thực hiện thanh toán tiền học trực tuyến

Bước 2: Sau khi nhà trường ký kết hợp đồng với các ngân hàng thì trường cung cấp các thông tin kết nối (Merchant) để thông kết nối với EMIS Khoản thu, MISA sẽ tự động khai báo cho anh/chị

  1. Sau khi nhận thông tin thanh toán từ Ngân hàng MSB hoặc từ nhà trường, MISA tự động thiết lập Thông tin thanh toán , anh/chị không được phép sửa, xóa thông tin này.
  2. Trường hợp nhà trường thiết lập tự động hạch toán qua phần mềm Mimosa thì anh/chị khai báo thêm thông tin Số tài khoản ngân hàng.

Xem hướng dẫn thiết lập hình thức thanh toán tại đây

Cập nhật 28/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ