1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R112_03/06/2021
 5. GVCN cấp THPT muốn in sổ gọi tên và ghi điểm cho từng lớp

GVCN cấp THPT muốn in sổ gọi tên và ghi điểm cho từng lớp

 • Từ phiên bản R112: Bổ sung sổ  gọi tên và ghi điểm danh cho cấp THCS/THPT

Các bước thực hiện:

 1. Vào Báo cáo, chọn Sổ sách/HS-S03: Sổ gọi tên và ghi điểm, nhấn Xem
 2. Lựa chọn tham số báo cáo Năm học, Lớp, Tích chọn Không hiển thị học sinh đã chuyển đi hay bỏ học, thôi học trong kỳ (nếu cần)
 3. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên Sổ gọi tên và ghi điểm.
 4. Nhấn biểu tượng này xuất sổ gọi tên và ghi điểm ra định dạng mong muốn.
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 03/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ