1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R112_03/06/2021
 5. Giáo viên mong muốn bổ sung cột nhận xét của giáo viên các môn đối với từng học sinh để đảm bảo đúng mẫu quy định

Giáo viên mong muốn bổ sung cột nhận xét của giáo viên các môn đối với từng học sinh để đảm bảo đúng mẫu quy định

 • Từ phiên bản R112: Bổ sung thông tin cột nhận xét trên giao diện sổ điểm cá nhân và xuất khẩu bảng điểm giúp giáo viên dễ dàng nhận xét cho học sinh theo đúng quy định tại Thông tư 26 và Thông tư 32 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

I. In sổ điểm cá nhân

 1. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Sổ điểm cá nhân
 2. Khai báo các tham số: Giáo viên, Lớp, Môn, Học kỳ
 3. Nhấn tích chọn In bìa sổ và nhận xét để in sổ điểm theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo
 4. Nhấn Xác nhận

II. Xuất khẩu bảng điểm

 1. Vào menu Học tập rèn luyện, chọn Xuất khẩu bảng điềm
 2. Khai báo các tham số: Phạm vi, Thời gian để xuất khẩu bảng điểm tương ứng
 3. Nhấn Xuất khẩu.Xem hướng dẫn chi tiết Sổ điểm cá nhân tại đây.
  Xem hướng dẫn chi tiết Xuất khẩu bảng điểm tại đây.
Cập nhật 03/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ