1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Tiểu học
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Vì sao tôi không nhập được kết quả đánh giá cho lớp mình giảng dạy?

Vì sao tôi không nhập được kết quả đánh giá cho lớp mình giảng dạy?

Nội dung

Trả lời

Việc Giáo viên không nhập được kết quả có thể do một số nguyên nhân sau:

  1. Trường hợp Anh/Chị không tìm được lớp của mình trên màn hình Tổng hợp đánh giá là do thông tin phân công giảng dạy chưa đúng. Anh/Chị vui lòng liên hệ với Quản trị hệ thống để yêu cầu kiểm tra thông tin và phân công lại theo đúng thực tế giảng dạy.
  2. Trường hợp Anh/Chị không sửa được điểm thành phần là do Quản trị hệ thống đã khóa cột điểm thành phần/sổ năm học. Anh/Chị vui lòng liên hệ với Quản trị hệ thống để được hỗ trợ mở khóa sổ.
Cập nhật 22/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ