1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Tiểu học
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Trường thiết lập chương trình học các môn chỉ được giảng dạy trong học kỳ I/học kỳ II như thế nào?

Trường thiết lập chương trình học các môn chỉ được giảng dạy trong học kỳ I/học kỳ II như thế nào?

Nội dung

Trả lời

Đối với các môn học chỉ giảng dạy trong Học kỳ I /Học kỳ II, khi thiết lập Chương trình học, Anh/Chị chọn thông tin Thời gian học của môn học là Học kỳ I/Học kỳ II.

Xem hướng dẫn thiết lập Chương trình học tại đây

Cập nhật 22/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ