1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phụ huynh lưu mã QRCode của VCB/ BIDV nhưng dùng ngân hàng khác để quét mã thanh tóan có được không?

Phụ huynh lưu mã QRCode của VCB/ BIDV nhưng dùng ngân hàng khác để quét mã thanh tóan có được không?

Nội dung

Trả lời

Được.
Chỉ cần ngân hàng đó có tích hợp tính năng thanh toán qua QRCode thì phụ huynh đều có thể thực hiện thanh toán cho nhà trường bằng mã QRCode tải về từ SISAP.
Lưu ý: hiện tại có một số ngân hàng không cùng chuẩn QRCode sẽ không thanh toán được là TPBank, VPBank, SHB,…

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ