1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Thanh toán tiền học
  6. Phụ huynh không biết “Mã khách hàng/ Mã học sinh” để thanh toán tiền học trực tuyến cho con là gì?

Phụ huynh không biết “Mã khách hàng/ Mã học sinh” để thanh toán tiền học trực tuyến cho con là gì?

Hướng xử lý

Phụ huynh có thể tìm kiếm thông tin mã học sinh của con bằng cách:

  1. Phụ huynh vào ứng dụng SISAP Phụ huynh, sao chép Mã học sinh ngay tại mục Thông tin con.
  2. Hoặc liên hệ giáo viên phụ trách lớp để nhận Mã học sinh từ nhà trường.
Cập nhật 21/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ