1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phụ huynh sử dụng Mobile Banking/ Internet Banking để thanh toán tiền học nhưng không biết “Mã khách hàng/ Mã học sinh” để thanh toán là gì?

Phụ huynh sử dụng Mobile Banking/ Internet Banking để thanh toán tiền học nhưng không biết “Mã khách hàng/ Mã học sinh” để thanh toán là gì?

Nội dung

Hướng xử lý

Phụ huynh có thể tìm kiếm thông tin con mình bằng cách:

  1. Trên ứng dụng Mobile Banking/ Internet Banking tìm kiếm thông tin con bằng cách nhập Họ tên học sinh, Trường, Lớp con đang học
  2. Chọn con theo kết quả gợi ý để bắt đầu thanh toán
Cập nhật 24/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ