1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Thanh toán tiền học
  6. Tôi muốn biết hiện tại Nhà trường đang sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh nào?

Tôi muốn biết hiện tại Nhà trường đang sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh nào?

Trả lời:

  • Khi nhà trường gửi thông báo đóng tiền học cho con qua ứng dụng SISAP, phụ huynh nhấn xem thông báo. Hoặc đăng nhập vào ứng dụng SISAP, chọn Học phí để theo dõi thông tin tiền học của con.
  • Với những đợt thu Chưa thanh toán, phụ huynh nhấn Thanh toán để nộp. Phụ huynh có thể xem những hình thức thanh toán nhà trường cho phép tại mục Phương thức thanh toán.
  • Màn hình hiển thị danh sách những phương thức thanh toán được Nhà trường sử dụng:
  • Phụ huynh lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với mình và thanh toán theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 21/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ