1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi muốn biết hiện tại Nhà trường đang sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh nào?

Tôi muốn biết hiện tại Nhà trường đang sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh nào?

Trả lời:

  • Khi nhà trường gửi thông báo đóng tiền học cho con qua ứng dụng SISAP, phụ huynh nhấn xem thông báo. Hoặc đăng nhập vào ứng dụng SISAP, chọn Tiền học để theo dõi thông tin tiền học của con.
  • Ứng dụng hiển thị chi tiết các đợt thu của con tại mục Cần thanh toán, những đợt thu đã nộp có trạng thái Đã thanh toán. Với những đợt thu Chưa thanh toán, phụ huynh nhấn Thanh toán để nộp.
  • Trường hợp muốn thanh toán tất cả đợt thu, phụ huynh nhấn Thanh toán nhiều đợt.
  • Để có thể thanh toán tiền học trực tuyến, phụ huynh vui lòng lựa chọn Phương thức thanh toán.
  • Màn hình hiển thị danh sách những phương thức thanh toán được Nhà trường sử dụng:
  • Phụ huynh lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với mình và thanh toán theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 15/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ