1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phụ huynh đã thanh toán tiền nhưng vẫn thấy trạng thái chưa nộp trên SISAP thì làm thế nào?

Phụ huynh đã thanh toán tiền nhưng vẫn thấy trạng thái chưa nộp trên SISAP thì làm thế nào?

Trường hợp 1: Phụ huynh đã thanh toán bằng tiền mặt nhưng sau đó Kế toán hủy đợt thu đó đi, lập lại đợt thu mới và gửi thông báo lại.

  • Phụ huynh vui lòng liên hệ với Kế toán để xác nhận lại kết quả đã đóng tiền.

Trường hợp 2: Phụ huynh đã thanh toán bằng tiền mặt nhưng Kế toán chưa ghi nhận vào phần mềm Khoản thu.

  • Nhà trường đưa ra quy tắc về thời gian xác nhận thu trên phần mềm để phụ huynh biết thời gian có thể vào tra cứu thông tin.
  • Ví dụ: Sau 1 ngày nộp tiền nhà trường sẽ cập nhật tình trạng lên hệ thống.

Trường hợp 3: Giao dịch bị lỗi, phụ huynh vẫn bị trừ tiền nhưng giao dịch được ghi nhận là Không thành công nên Nhà trường không nhận được.

  • Phụ huynh vui lòng gửi xác nhận thanh toán về cho Nhà trường để được kiểm tra và xác nhận nhanh chóng.
  • Phụ huynh làm theo hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 15/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ