1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Thanh toán tiền học
  6. Phụ huynh đã thanh toán tiền nhưng đợt thu vẫn ở trạng thái Chưa thanh toán trên SISAP thì làm thế nào?

Phụ huynh đã thanh toán tiền nhưng đợt thu vẫn ở trạng thái Chưa thanh toán trên SISAP thì làm thế nào?

Nguyên nhân

  • Tại các thời điểm diễn ra thu học phí, số lượng giao dịch tăng cao có thể dẫn đến lỗi do hệ thống ngân hàng quá tải.
  • Giao dịch bị lỗi, phụ huynh đã bị trừ tiền nhưng giao dịch chưa chuyển trạng thái thành công.

Hướng giải quyết

  • Phụ huynh vui lòng gửi xác nhận thanh toán về cho Nhà trường để được kiểm tra và xác nhận nhanh chóng.
  • Phụ huynh làm theo hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 21/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ