1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R104_20/12/2020
 5. Phụ huynh mong muốn dễ dàng biết được tổng số tiền còn phải nộp bao gồm cả số còn nợ tháng từ trước để nhanh chóng nộp đủ tiền cho nhà trường

Phụ huynh mong muốn dễ dàng biết được tổng số tiền còn phải nộp bao gồm cả số còn nợ tháng từ trước để nhanh chóng nộp đủ tiền cho nhà trường

 • Trước phiên bản R104: Phần mềm chỉ cho phép hiển thị một thông tin đợt thu trên một thông báo thu tiền.
 • Từ phiên bản R104: Phần mềm cho phép hiển thị thông tin một hay nhiều đợt thu trên một thông báo thu tiền để phụ huynh biết được tổng số tiền còn phải nộp bao gồm cả số còn nợ tháng từ trước để nhanh chóng nộp đủ tiền cho nhà trường.

Các bước thực hiện:

1. Bổ sung trường trộn còn phải thu vào thông báo thu tiền

 1. Vào Khoản thu\Hệ thống\Danh sách mẫu trộn
 2. Nhấn biểu tượng này để tải mẫu mẫu trên phần mềm
 3. Nhấn Tải trường trộn để tải về danh sách trường trộn từ phần mềm
 4. Thực hiện sao chép những trường cần thay đổi tại phần Trường trộn trên Danh sách trường trộn vào mẫu trộn vừa tải về.
  Ví dụ: Nếu muốn hiển thị tổng số tiền còn phải nộp bao gồm cả số còn nợ tháng trước để phụ huynh nắm bắt được số tiền cần nộp, tại phần Trường trộn trên Danh sách mẫu trộn vừa tải về anh/chị copy ##con_phai_thu## (số tiền còn phải thu tháng trước) và ##tong_so_tien## (= số tiền còn phải thu tháng trước + số tiền phải thu tháng này) sang dòng tương ứng vào mẫu trộn vừa tải về.
 5. Lưu mẫu trộn với một tên khác và thực hiện nhập khẩu vào phần mềm bằng cách thêm mới mẫu trộn

2. In thông báo thu tiền

 • Tại màn hình Đợt thu, nhấn vào biểu tượng “tiện ích” , chọn Thông báo thu tiền
 • Khai báo các tham số trên thông báo thu tiền.
  • Chọn mẫu: Chọn mẫu thông báo thu tiền có thông tin còn phải thu anh/chị vừa thiết lập ở bước 1.
  • Chọn Đợt thu cần in thông báo thu tiền.
  • Phạm vi: Lựa chọn phạm vi cần inToàn trường, Khối, Lớp. Với phạm vi là Khối, Lớp thì anh/chị chọn thêm khối, lớp muốn in thông báo thu tiền.
  • Anh/chị nhập thời gian và địa điểm thu tiền vào ô Ghi chú (nếu cần) đối với các mẫu có thiết lập thời gian và địa điểm thu tiền.
  • Tích chọn In số tiền còn phải thu của các đợt thu khác
   Chọn đợt thu: Phần mềm tự động lấy lên danh sách các đợt thu chưa thu đủ để thực hiện thu bù vào tháng này.
 • Nhấn Đồng ý

Anh/chị thực hiện tương tự khi thực hiện danh sách thu tiền.

Xem hướng dẫn chi tiết các bước in thông báo thu tiền tại đây

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ