1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R104_20/12/2020
  5. Kế toán muốn thống kê kết quả thu học phí của toàn trường để báo cáo tình hình với PGD, SGD

Kế toán muốn thống kê kết quả thu học phí của toàn trường để báo cáo tình hình với PGD, SGD

  • Từ phiên bản R104: Bổ sung báo cáo HP-BC05: Báo cáo kết quả thu học phí giúp kế toán thống kê kết quả thu học phí của toàn trường để báo cáo tính hình với PGD, SGD.

Các bước thực hiện:

Xem hướng dẫn in báo cáo HP-BC05: Báo cáo kết quả thu học phí tại đây

Cập nhật 10/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ