1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R104_20/12/2020
  5. BGH mong muốn nhanh chóng biết được số học sinh nộp tiền mặt, số học sinh thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt để đánh giá hiệu quả chương trình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

BGH mong muốn nhanh chóng biết được số học sinh nộp tiền mặt, số học sinh thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt để đánh giá hiệu quả chương trình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

  • Từ phiên bản R104: Bổ sung thông tin số học sinh nộp tiền mặt, số học sinh thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt vào biểu đồ thống kê theo hình thức thanh toán giúp ban giám hiệu dễ dàng đánh giá hiệu quả chương trình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Khoản thu (new)\Tổng quan\Thống kê
  2. Tại đây, Ban giám hiệu quản lý, theo dõi được tình hình thu tiền của đơn vị mình theo các tiêu chí khác nhau.
  3. Khi di chuột đến hình thức thanh toán nào, phần mềm hiển thị thông tin: Số học sinh, Số tiền, Tỷ lệ phần trăm sử dụng hình thức thanh toán đó.
Cập nhật 14/12/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ