1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R104_20/12/2020
 5. Kế toán mong muốn in được hàng loạt chứng từ thu tiền cho những học sinh chưa nộp để chuyển cho thủ quỹ thực hiện thu

Kế toán mong muốn in được hàng loạt chứng từ thu tiền cho những học sinh chưa nộp để chuyển cho thủ quỹ thực hiện thu

 • Trước phiên bản R104: Kế toán muốn in chứng từ thu tiền cho các học sinh chưa nộp tiền để đưa thủ quỹ thu tiền. Khi thực hiện trên phần mềm, kế toán phải mở Danh sách học sinh chưa thu tiền theo dõi các học sinh chưa thu tiền, rồi quay lại màn hình thu tiền theo học sinh để in chứng từ thu tiền. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian, thao tác để thực hiện.
 • Từ phiên bản R104: Bổ sung lựa chọn in cho học sinh còn phải thu khi thực hiện thu tiền theo lớp giúp kế toán in được hàng loại chứng từ thu tiền cho những học sinh chưa nộp để chuyển cho thủ quỹ thực hiện thu.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Quản lý thu\Thu tiền\Thu theo lớp
 2. Nhấn biểu tượng In\Chứng từ thu tiền
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo

  • Lựa chọn Mẫu in, Đợt thu cần in, Phạm vi (Tất cả, Khối, Lớp), Hình thức thu (Tiền mặt, Chuyển khoản)
  • Nhập thông tin Người thu tiền (nếu cần)
  • Lựa chọn đối tượng học sinh cần in chứng từ: Học sinh còn phải thu, học sinh đã thu
 4. Nhấn Đồng ý

Xem hướng dẫn in chứng từ thu tiền theo lớp tại đây

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ