1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R104_20/12/2020
 5. Kế toán mong muốn hủy thu tiền cho học sinh bị xuất nhầm hóa đơn

Kế toán mong muốn hủy thu tiền cho học sinh bị xuất nhầm hóa đơn

 • Từ phiên bản R104: Cho phép kế toán hủy thu tiền cho học sinh khi xuất nhầm hóa đơn.

Các bước thực hiện:

Sau khi xuất hóa đơn, phát hiện sai sót trong khi thu tiền. Kế toán thực hiện xóa hóa đơn, hủy thu tiền, sau đó thực hiện lại thu tiền lại đúng và xuất hóa đơn mới.

Anh/chị thực hiện hủy thu tiền như sau:

Hủy thu tiền theo lớp

 • Vào Khoản thu (New)\Thu tiền\Thu theo lớp
 • Tích chọn lớp học của đợt thu cần hủy thu tiền, nhấn Hủy thu tiền
 • Lưu ý:
 1. Lớp có trạng thái Chưa thu đủ hoặc Đã thu đủ, phần mềm hiển thị cảnh báo. Nhấn Hủy thu tiền để chắc chắn muốn huỷ thu tiền của lớp.
 2. Anh/chị chỉ được phép hủy thu tiền khoản thu chưa phát hành hóa đơn. Đối với những khoản thu đã phát hành hóa đơn, anh/chị cần xóa hóa đơn đã phát hành đó rồi tiếp tục hủy thu tiền.

  • Nhấn Xóa hóa đơn để chuyển sang màn hình xóa hóa đơn đã phát hành. (Xem hướng dẫn xóa hóa đơn tại đây)
  • Nhấn Tiếp tục hủy để hủy thu tiền các khoản thu chưa xuất hóa đơn.
 3. Trường hợp tất cả các khoản thu trong đợt thu cần hủy thu tiền đều xuất hóa đơn, anh/chị bắt buộc xóa hóa đơn để thực hiện hủy thu tiền.
 4. Anh/chị không được phép hủy thu tiền các khoản thu nộp qua hình thức chuyển khoản hoặc qua SISAP. Phần mềm hiển thị thông báo như sau:

Hủy thu tiền theo học sinh

 • Vào Khoản thu (New)\Thu tiền\Thu theo học sinh
 • Nhập Tên, Lớp, Mã học sinh hoặc quét mã của học sinh cần thu tiền. Chọn học sinh trong danh sách.
 • Phần mềm hiển thị danh sách đợt thu của học sinh đó.
  Lưu ý : Anh/chị có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm nhanh thông tin đợt thu đã thu tiền
 • Tích chọn đợt thu đã thu tiền, nhấn Hủy thu tiền
 • Lưu ý:
  1. Anh/chị chỉ được phép hủy thu tiền khoản thu chưa phát hành hóa đơn. Đối với những khoản thu đã phát hành hóa đơn, anh/chị cần xóa hóa đơn đã phát hành đó rồi tiếp tục hủy thu tiền

   • Nhấn Xóa hóa đơn để chuyển sang màn hình xóa hóa đơn đã phát hành. (Xem hướng dẫn xóa hóa đơn tại đây)
   • Nhấn Tiếp tục hủy để hủy thu tiền các khoản thu chưa xuất hóa đơn.
  2. Anh/chị không được phép hủy thu tiền các khoản thu nộp qua hình thức chuyển khoản hoặc qua SISAP. Khi thực hiện hủy thu tiền, phần mềm hiển thị thông báo như sau:

Xem hướng dẫn các bước hủy thu tiền tại đây

Cập nhật 04/05/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ