1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R104_20/12/2020
 5. Kế toán mong muốn lấy được danh sách học sinh được miễn giảm học kỳ I sang học học kỳ II để tiết kiệm thời gian thao tác

Kế toán mong muốn lấy được danh sách học sinh được miễn giảm học kỳ I sang học học kỳ II để tiết kiệm thời gian thao tác

 • Trước phiên bản R104: Đầu năm, kế toán lập danh sách miễn, giảm học kỳ I. Sang học ký II cần lập lại danh sách này do diện miễn giảm của học sinh được duyệt theo năm tài chính. Tuy nhiên phần mềm chưa cho phép mang danh sách học sinh được miễn giảm học kỳ I sang học kỳ II, kế toán thực hiện thủ công khai báo từng học sinh được miễn giảm ở học kỳ II. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian để thực hiện.
 • Từ phiên bản R104: Bổ sung tính năng Sao chép danh sách miễn giảm năm học hiện tại để sao chép danh sách học sinh được miễn giảm học kỳ I sang học kỳ II để tiết kiệm thời gian thao tác.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm
 2. Nhấn vào biểu tượng “tiện ích”, chọn Sao chép danh sách miễn giảm.
 3. Chọn thời gian sao chép: Năm học hiện tại  (Từ học kỳ I sang học kỳ II)
 4. Trường hợp có học sinh không cần sao chép thông tin miễn giảm, anh/chị nhấn vào biểu tượng “dấu nhân” để xóa học sinh đó khỏi danh sách sao chép.
 5. Anh/chị có thể nhập lại Diện miễn giảmMức miễn giảm và Thời gian miễn giảm trường hợp thông tin miễn giảm của học sinh có thay đổi.
 6. Nhấn Sao chép

Lưu ý: Anh/chị nhấn vào tiêu đồ cột để chọn nhanh giá trị cho cả cột

Xem hướng dẫn các bước Sao chép danh sách học sinh tại đây

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ