1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R104_20/12/2020
 5. Kế toán muốn in chứng từ thu tiền (biên lai/phiếu thu) cho các học sinh nộp bằng chuyển khoản

Kế toán muốn in chứng từ thu tiền (biên lai/phiếu thu) cho các học sinh nộp bằng chuyển khoản

 • Từ phiên bản R104: Phần mềm cho phép in chứng từ thu tiền (biên lai/phiếu thu) cho các học sinh nộp bằng chuyển khoản.

Các bước thực hiện:

Để in được chứng từ thu tiền (biên lai/phiếu thu) cho học sinh nộp bằng chuyển khoản anh/chị thực hiện như sau:

 1. Thiết lập đánh số chứng từ cho học sinh nộp tiền hình thức chuyển khoản.
  • Vào Khoản thu (New)\Hệ thống\Thiết lập sử dụng hóa đơn, chứng từ
  • Tích chọn Đánh số chứng từ cho học sinh chuyển khoản
  • Nhấn Lưu
   (Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập sử dụng hóa đơn, chứng từ tại đây)
 2. Sau khi thiết lập xong thì khi Đánh số chứng từ hay Đánh lại số chứng từ thì phần mềm tự động đánh cả cho học sinh nộp tiền qua chuyển khoản.
 3. In chứng từ thu tiền
  • Vào Thu tiền\ chọn Thu theo học sinh\ tìm kiếm học sinh cần thu tiền
  • Sau khi xác nhận học sinh nộp tiền qua hình thức Chuyển khoản, chọn đợt thu cần in chứng từ. (Xem hướng dẫn thu tiền tại đây)
  • Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Chứng từ thu tiền
  • Chọn mẫu chứng từ cần in, nhập thông tin Người thu tiền, nhấn Đồng ý.
   (Xem hướng dẫn in chứng từ thu tiền tại đây)
Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ