1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R104_20/12/2020
 5. Kế toán mong muốn có thể nhập khẩu dữ liệu từ file excel cho từng lớp hoặc theo toàn trường để phù hợp việc phân công người nhập liệu ở trường

Kế toán mong muốn có thể nhập khẩu dữ liệu từ file excel cho từng lớp hoặc theo toàn trường để phù hợp việc phân công người nhập liệu ở trường

 • Trước phiên bản R104: Cho phép nhập khẩu danh dữ liệu từ file excel vào phần mềm. Tùy vào từng tính năng mà trên file nhập khẩu cho phép nhập khẩu cả trường một sheet hoặc từng lớp một sheet. Tuy nhiên trong một số trường hợp, file excel của trường đang tách/gộp sheet khác với file mẫu nhập khẩu của phần mềm, kế toán thực hiện thêm một bước gộp/tách các sheet lớp. Việc này khiến kế toán mất thời gian thực hiện và dễ xảy ra sai sót.
 • Từ phiên bản R104: Phần mềm cho phép kế toán nhập khẩu dữ liệu từ file excel cho từng lớp hoặc theo toàn trường để phù hợp việc phân công người nhập liệu ở trường.

Các bước thực hiện:

Khi thực hiện nhập khẩu dữ liệu từ tệp excel có sẵn vào phần mềm, anh/chị thực hiện như sau:

 1. Tải tệp mẫu từ phần mềm: Tích chọn các điều kiện tệp mẫu:

  • Mỗi lớp 1 sheet hoặc Tất cả HS 1 sheet tùy thuộc vào tệp excel của đơn vị
  • Chọn Phạm vi nhập khẩu dữ liệu
  • Nhấn Tải tệp mẫu
 2. Sao chép dữ liệu từ tệp excel đơn vị sang tệp mẫu vừa tải
 3. Trên giao diện nhập khẩu ở phần mềm, chọn tệp excel đã điền dữ liệu, chọn sheet dữ liệu cần nhập khẩu.
 4. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu 
 5. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
 6. Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi thì anh/chị có thể khắc phục như sau:
  Nhấn Tải tất cả bản ghi để xem toàn bộ danh sách bản ghi (bao gồm bản ghi hợp lệ và bản ghi không hợp lệ) hoặc Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ. Sau đó thực hiện chỉnh sửa lại, nhập khẩu lại vào phần mềm.
 7. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin hợp lệ vào phần mềm.

Lưu ý: Trong phiên bản R104 đang đáp ứng nhập khẩu dữ liệu từ file excel cho từng lớp hoặc theo toàn trường khi thực hiện nhập khẩu đăng ký khoản thu và nhập khẩu đợt thu.

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ