1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R104_20/12/2020
 5. Khi thu cùng lúc nhiều đợt thu trong cùng 1 ngày, kế toán muốn in riêng chứng từ của mỗi đợt thu để hạch toán riêng

Khi thu cùng lúc nhiều đợt thu trong cùng 1 ngày, kế toán muốn in riêng chứng từ của mỗi đợt thu để hạch toán riêng

 • Từ phiên bản R104: Khi phụ huynh đến nộp tiền cho nhiều đợt thu cùng một lúc, phần mềm cho phép in riêng chứng từ cho từng đợt thu để hạch toán.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Tổng quan/ Bắt đầu sử dụng/ Thiết lập chung/ Thiết lập khác/ Tích chọn sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử
 2. Tại phần Thiết lập chứng từ, tích chọn Đánh riêng số chứng từ khi thu nhiều đợt thu trong cùng ngày để in riêng chứng từ của mỗi đợt thu để hạch toán riêng.
  (Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập sử dụng hóa đơn, chứng từ tại đây)
 3. Khi phụ huynh đến nộp tiền, anh/chị thực hiện thu tiền theo học sinh, in chứng từ thu tiền gửi cho phụ huynh
  • Tìm kiếm thông tin học sinh cần thu tiền
  • Tích chọn đợt thu cần thu tiền, thực hiện thu tiền
   Xem hướng dẫn chi tiết các bước thu tiền theo học sinh tại đây)
  • Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn mẫu chứng từ cần in, nhập thông tin Người thu tiền, nhấn Đồng ý.
   (Xem hướng dẫn chi tiết các bước in chứng từ thu tiền tại đây)
Cập nhật 14/12/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ