1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R104_20/12/2020
 5. Giáo viên cấp tiểu học mong muốn tính năng đánh giá học sinh của MISA QLTH giống với CSDL để tiện lợi trong việc sử dụng cả 2 phần mềm

Giáo viên cấp tiểu học mong muốn tính năng đánh giá học sinh của MISA QLTH giống với CSDL để tiện lợi trong việc sử dụng cả 2 phần mềm

 • Từ phiên bản R104: Thay đổi, bổ sung mẫu nhập khẩu đánh giá, chỉnh sửa tên môn, thứ tự hiển thị nội dung đánh giá theo CSDLQG

Các bước thực hiện:

 1. Cập nhật thứ tự các cột trên giao diện Tổng hợp đánh giá cấp Tiểu học:

  • Cột Mức đạt được hiển thị trước cột ĐKTĐK
  • Thay đổi thứ tự nhóm chỉ tiêu Năng lực cốt lõi Phẩm chất chủ yếu
 2. Cập nhật mẫu xuất khẩu kết quả học tập lớp 1 giống CSDLQG
  Thay đổi tên và thứ tự nhóm kết quả Năng lực và phẩm chất
 3. Cập nhật thứ tự cột Mức đạt được và Điểm kiểm tra định kỳ trên mẫu in kết quả tổng kết có hiển thị Kết quả tổng kết.
 4. Thay đổi mẫu nhập khẩu dành cho GVCN
  • Mẫu nhập khẩu kết quả đánh giá định kỳ giữa kỳ I, giữa kỳ II, học kỳ I
  • Mẫu nhập khẩu kết quả đánh giá cuối năm
 5. Thay đổi mẫu nhập khẩu dành cho GVBM
Cập nhật 14/12/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ