Bổ sung báo cáo cho phân hệ Học sinh

  • Từ phiên bản R104: Bổ sung hai báo cáo cho phân hệ học sinh: HS-BC06b: Danh sách học sinh lưu ban, thi lại và HS-BC06a: Thống kê lưu ban, thi lại.

Các bước thực hiện:

  1. Báo cáo HS-BC06b: Danh sách học sinh lưu ban, thi lại
    Xem hướng dẫn in báo cáo Danh sách học sinh lưu ban, thi lại tại đây
  2. Báo cáo HS-BC06b: Thống kê lưu ban, thi lại
    Xem hướng dẫn in báo cáo Thống kê lưu ban, thi lại tại đây
Cập nhật 04/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ