1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R104_20/12/2020
 5. Nhà trường muốn quản lý việc nhập điểm của giáo viên để đảm bảo kết quả học tập của học sinh được cập nhật đúng thời hạn đặt ra

Nhà trường muốn quản lý việc nhập điểm của giáo viên để đảm bảo kết quả học tập của học sinh được cập nhật đúng thời hạn đặt ra

 • Từ phiên bản R104: Bổ sung tính năng khóa sổ điểm giúp ban giám hiệu dễ dàng kiểm soát được việc nhập điểm của giáo viên để đảm bảo kết quả học tập của học sinh được cập nhật đúng thời hạn đặt ra.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Hệ thống\Thiết lập sổ điểm\Khóa Sổ điểm
 2. Lựa chọn phạm vi anh/chị cần khóa sổ điểm (Toàn trường, Khối, Lớp)
 3. Nhấn vào ô con điểm cần khóa để khóa sổ điểm. Sau khi khóa thì ô con điểm đó hiển thị biểu tượng “ổ khóa màu đỏ”.
 4. Nhấn vào ô con điểm đã khóa để bỏ khóa sổ con điểm đó. Sau khi bỏ khóa thì ô điểm đó sẽ mất biểu tượng “ổ khóa màu đỏ”.
 5. Nhấn vào tiêu đồ cột tên các con điểm để khóa hoặc bỏ khóa cho cả cột.
 6. Trường hợp muốn khóa sổ tất cả các con điểm của tất cả môn học theo phạm vi đã chọn thì anh/chị nhấn Khóa tất cả
  Nhấn Hủy khóa tất cả để bỏ khóa sổ tất cả các con điểm của tất cả môn học theo phạm vi đã chọn.

Lưu ý: Sau khi khóa sổ điểm:

 • Giáo viên không thể thêm hoặc sửa con điểm đã khóa trên Sổ điểm cá nhân.
 • Khi nhập khẩu bảng điểm, anh/chị không thể nhập khẩu những con điểm đã khóa.

Xem hướng dẫn các bước quản lý nhập điểm tại đây

 

Cập nhật 16/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ