1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để in Danh sách Học sinh đã thu tiền của 1 đợt thu trong 2 khoảng thời gian khác nhau?

Làm thế nào để in Danh sách Học sinh đã thu tiền của 1 đợt thu trong 2 khoảng thời gian khác nhau?

Mô tả: Tháng 9 lập đợt thu sau đó thu tiền, nhưng có một số Học sinh chưa thu được ngay, sang tháng sau mới thu được tiền. Kế toán muốn in danh sách 2 lần thu tiền khác nhau của của đợt thu này.

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý thu/ Đợt thu/ Lập đợt thu.

Bước 2: Vào Quản lý thu/ Thu tiền/ Chọn lại ngày thu theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Vào Quản lý thu/ Thu tiền/ Tích vào biểu tượng máy in/ Chọn Danh sách học sinh đã nạp tiền.

Tại giao diện hiển thị lên, anh/chị chọn Tên đợt thu cần in, thời gian thu tiền tương ứng từ ngày… đến ngày… có phát sinh thu tiền.

VD: muốn in Danh sách các HS trong đợt thu tháng 9 nhưng đóng tiền trong tháng 11 thì chọn tham số đợt thu tháng 9, từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020

 

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ