1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để in Danh sách Học sinh đã thu tiền của 1 đợt thu trong 2 khoảng thời gian khác nhau?

Làm thế nào để in Danh sách Học sinh đã thu tiền của 1 đợt thu trong 2 khoảng thời gian khác nhau?

Vấn đề: Tháng 9 kế toán lập đợt thu và tiến hành thu tiền. Tuy nhiên có một số học sinh chưa thu được ngay mà tháng sau mới thu được. Bởi vậy kế toán muốn in danh sách 2 lần thu tiền khác nhau của của đợt thu này.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Quản lý thu\Đợt thu, tiến hành Lập đợt thu.
  2. Vào Quản lý thu\Thu tiền, chọn lại ngày thu theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
  3. Vào Quản lý thu\Thu tiền, nhấn vào biểu tượng máy in và chọn Danh sách học sinh đã nộp tiền.
  4. Khai báo tham số in: Chọn đợt thu cần in và thời gian thu tiền tương ứng từ ngày… đến ngày… có phát sinh thu tiền.
    (Ví dụ: Muốn in danh sách các học sinh trong đợt thu tháng 9 nhưng đóng tiền trong tháng 10 thì chọn tham số Đợt thu tháng 9, Thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022)
Cập nhật 11/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ