Giáo viên chủ nhiệm xem nhận xét các tiết dạy trong tuần như thế nào?

Giáo viên chủ nhiệm muốn xem nhận xét cho các tiết dạy của lớp mình chủ nhiệm có thể thực hiện như sau:

  1. Chạm vào ứng dụng SISAP trên điện thoại.
  2. Chạm vào ảnh đại diện trên thanh menu để chuyển tới màn hình Nghiệp vụ giáo viên.
  3. Chạm vào phần Sổ chủ nhiệm/Sổ đầu bài
  4. Chọn ngày, tiết học cần xem nhận xét.
  5. Tại đây, thầy cô có thể xem nhận xét chung của cả lớp và nhận xét từng học sinh (nếu có)
Cập nhật 27/07/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ