Sao chép dữ liệu

Contents

Mục đích

Giúp kế toán chuyển được các danh mục đang sử dụng từ phân hệ khoản thu cũ lên phân hệ khoản thu mới.

Các bước thực hiện

 1. Vào Hệ thống\Tiện ích\Sao chép dữ liệu
 2. Chọn năm học sao chép và Phạm vi cần sao chép
 3. Tích chọn danh mục mang theo
  Lưu ý:

  • Chọn Danh sách học sinh: phần mềm bắt buộc mang theo danh sách lớp học
  • Chọn Đăng ký Khoản thu: phần mềm bắt buộc mang theo Danh sách học sinh, Danh sách lớp học, Danh sách khoản thu
  • Chọn Danh sách miễn giảm: bắt buộc mang theo tất cả danh mục.
 4. Nhấn xác nhận
Cập nhật 01/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ