Chính sách giá

Mục đích

Cho phép thêm và chỉnh sửa chính sách giá cho học sinh

Các bước thực hiện

Vào Khoản thu\Hệ thống\Danh mục\chính sách giá

Thêm chính sách giá

 1. Nhấn Thêm để thêm chính sách giá có phát sinh tại trường.
 2. Khai báo thông tin diện ưu tiên
  • Tên chính sách giá
  • Mức miễn giảm: Tính theo % trên số tiền chuẩn theo quy định hoặc giảm theo số tiền cố định
  • Chọn Thời gian áp dụng
 3. Nhấn Lưu

Chỉnh sử thông tin chính sách giá

 1. Chọn chính sách giá cần chỉnh sửa, nhấn biểu tượng “cây bút”
 2. Chỉnh sửa diện ưu tiên theo đúng thực tế đơn vị
  Lưu ý: Trường hợp nhà trường ngừng theo dõi diện ưu tiên thì tích chọn Ngừng theo dõi
 3. Nhấn Lưu

Xóa chính sách giá

 1. Trong trường hợp muốn xóa từng chính sách giá thì nhấn biểu tượng “thùng rác”
 2. Xóa nhiều chính sách giá cùng một lúc
  • Tích chọn các chính sách giá cần xóa
  • Nhấn biểu tượng thùng rác bên phải màn hình
  • Nhấn Xóa
Cập nhật 23/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ