Diện ưu tiên

Mục đích

Cho phép thêm và chỉnh sửa diện ưu tiên cho học sinh

Các bước thực hiện

Vào Khoản thu\Hệ thống\Danh mục\Diện ưu tiên
Tại đây phần mềm đang mang sẵn đi những diện ưu tiên theo quy định

I. Thêm diện ưu tiên

 1. Nhấn Thêm để thêm diện ưu tiên có phát sinh tại trường.
 2. Khai báo thông tin diện ưu tiên
  • Tên diện ưu tiên
  • Mức miễn giảm: Tính theo % trên số tiền chuẩn theo quy định hoặc giảm theo số tiền cố định
  • Chọn Thời gian áp dụng:
 3. Nhấn Lưu

II. Chỉnh sửa thông tin diện ưu tiên

 1. Chọn diện ưu tiên cần chỉnh sửa, nhấn biểu tượng cây bút
 2. Chỉnh sửa diện ưu tiên theo đúng quy định nhà nước, thực tế đơn vị
  Lưu ý: Trường hợp nhà trường ngừng theo dõi/đang theo dõi diện ưu tiên thì tích chọn/bỏ tích chọn Ngừng theo dõi
 3. Nhấn Lưu

III. Xóa diện ưu tiên

 1. Trong trường hợp muốn xóa từng diện ưu tiên thì nhấn biểu tượng “thùng rác”
 2. Xóa nhiều diện ưu tiên cùng một lúc
  • Tích chọn các diện ưu tiên cần xóa
  • Nhấn biểu tượng thùng rác bên phải màn hình
  • Nhấn Xóa

Xem thêm câu hỏi thường gặp tại đây.

Cập nhật 07/03/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ