Giáo viên chủ nhiệm làm thế nào để có thể thực hiện điểm danh cho học sinh?

Giáo viên chủ nhiệm muốn thực hiện điểm danh cho học sinh có thể làm theo hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng SISAP GIÁO VIÊN trên điện thoại, chọn Điểm danh. Tại đây ứng dụng đã lấy lên danh sách lớp.
 2. Anh/chị nhấn vào biểu tượng dấu chấm tròn tại tên học sinh muốn thực hiện điểm danh, lựa chọn trạng thái điểm danh là Vào muộn, Có phép hay Không phép
 3. Sau khi thực hiện điểm danh, anh/chị có thể gửi thông báo cho phụ huynh
  • Gửi từng cho học sinh: nhấn vào biểu tượng “lá thư” phía dưới tên học sinh để gửi thông báo cho phụ huynh tương ứng.
  • Gửi theo trạng thái điểm danh: Nhấn vào biểu tượng “lá thư” dưới trạng thái Vào muộn, Có phép hay Không phép để gửi thông báo cho phụ huynh học sinh tương ứng.
  • Gửi thông báo đến tất cả phụ huynh.
   Lưu ý:Trong trường hợp anh/chị muốn hủy điểm danh thì bỏ tích chọn Vào muộn, Có phép hoặc Không phép tại phần điểm danh của học sinh đó.
Cập nhật 28/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ