Lịch sử nhập điểm

Mục đích

Giúp Ban giám hiệu tra cứu chi tiết lịch sử ghi và sửa điểm cho học sinh

Các bước thực hiện

  1. Vào Học sinh\Tra cứu\Lịch sử nhập điểm
  2. Tại đây, phần mềm lấy lên danh sách chi tiết lịch sử sửa điểm.
  3. Nhấn vào biểu tượng “lọc” để tra cứu nhanh lịch sử sửa điểm theo các tiêu chí. Nhấn Lấy dữ liệu.
  4. Nhấn vào biểu tượng xuất khẩu để xuất khẩu kết quả tra cứu.
Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ