1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp THCS/THPT
  4. Tra cứu
  5. Tra cứu tình trạng nhập điểm(GVBM)

Tra cứu tình trạng nhập điểm(GVBM)

Giáo viên bộ môn tra cứu lại tình trạng nhập điểm của mình để đảm bảo đúng tiến độ công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Anh chị vào Học sinh\Tổng quan\Tình trạng nhập điểm .

Tại đây, anh chị chọn Học kỳ và nhấn Lấy dữ liệu.

Màn hình sẽ hiện lên các thông tin tình trạng nhập điểm.

Giáo viên xem được điểm theo từng môn học, từng lớp.

Giáo viên xem tình trạng:

  • Số đầu điểm đã nhập: Điểm đã được giáo viên nhập trên phần mềm.
  • Số đầu điểm theo quy định: Số đầu điểm theo quy định của trường, lớp.
  • Số đầu điểm nhập thừa hoặc thiếu: Số đầu điểm nhập bị thiếu hoặc thừa để giáo viên kiểm tra lại.

Sau khi đã xem xong kết quả, anh chị có thể xuất file để in báo cáo.

 

Cập nhật 25/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ