1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp THCS/THPT
  4. Tra cứu
  5. Tra cứu tình trạng nhập điểm(GVCN)

Tra cứu tình trạng nhập điểm(GVCN)

Giáo viên tra cứu lại tình trạng nhập điểm, kiểm tra thông tin chính xác và hoàn thành đúng tiến độ.

Hướng dẫn chi tiết

Anh chị vào Học sinh\ Tổng quan\ Tình trạng nhập điểm để tra cứu nhanh thông tin nhập điểm.

Giáo viên chủ nhiệm xem được tình trạng nhập điểm của giáo viên phụ trách môn học theo từng khối lớp.

Khi nhấn vào ô tình trạng nhập điểm của từng môn, từng kỳ phần mềm sẽ điều hướng đến số theo dõi và tình trạng đánh giá tương ứng.

Khi xem chi tiết, anh chị theo dõi được đầy đủ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh của học sinh tương ứng.

Để kiểm tra nhanh tình trạng học sinh chưa hoàn thành, anh chị tích chọn vào Xem HS chưa hoàn thành.

 

Cập nhật 25/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ