Tình trạng nhập điểm (Admin)

Mục đích

Giúp Ban giám hiệu theo dõi tình trạng nhập điểm, đảm bảo giáo viên thực hiện đúng tiến độ.

Các bước thực hiện

  1. Vào Tra cứu\Tình trạng nhập điểm
  2. Để thống kê nhanh tình trạng nhập điểm, anh/chị lựa chọn các tiêu chí: Học kỳ, Phạm vi, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  3. Sau khi dữ liệu chương trình được lấy sẽ hiện lên thông tin môn học, mốc thời gian theo học kỳ đã chọn, tình trạng nhập điểm của giáo viên:
    • Màu xanh: Đã hoàn thành.
    • Màu hồng: Chưa hoàn thành.
    • Màu trắng: Không học.

Anh chị cũng theo dõi được các thông tin về: Số đầu điểm đã nhập, số đầu điểm theo quy định, số đầu điểm đã nhập thừa hoặc thiếu.

Cập nhật 17/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ