1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Mầm non
 4. Báo cáo, sổ sách
 5. Báo cáo thường dùng
 6. Báo cáo HS-BC 11a thống kê các đối tượng ưu tiên, chính sách trong trường
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Báo cáo, sổ sách
 5. Báo cáo thường dùng
 6. Báo cáo HS-BC 11a thống kê các đối tượng ưu tiên, chính sách trong trường
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Báo cáo, sổ sách
 5. Báo cáo thường dùng
 6. Báo cáo HS-BC 11a thống kê các đối tượng ưu tiên, chính sách trong trường

Báo cáo HS-BC 11a thống kê các đối tượng ưu tiên, chính sách trong trường

Lưu ý: Trước khi lập Báo cáo HS-BC 11a thống kê các đối tượng ưu tiên, chính sách trong trường, anh/chị cần thực hiện khai báo đối tượng ưu tiên, chính sách tại hồ sơ học sinh

 1. Vào menu Báo cáo\Danh sách báo cáo\Báo cáo thường dùng
 2. Lựa chọn HS-BC 11a: thống kê các đối tượng ưu tiên chính sách.
 3. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột vào tên báo cáo. Trên tham số báo cáo lựa chọn năm học, phạm vi và tích chọn diện ưu tiên, chính sách muốn in báo cáo. Tại đây, phần mềm lấy lên danh sách tất cả các diện ưu tiên, chính sách trong trường đảm bảo số liệu chính xác trong khi lập báo cáo.
 4. Nhấn Đồng ý.
Cập nhật 17/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ