Tra cứu học tập rèn luyện

Cán bộ, Chuyên viên Phòng Giáo dục có thể tra cứu được thông tin Điểm danh của các trường trực thuộc trên phần mềm QLTH.VN để phục vụ việc thanh tra, kiểm tra mà không cần xuống tận trường.
Để tra cứu được những thông tin trên, Cán bộ, Chuyên viên Phòng Giáo dục cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Đăng nhập vào chương trình, chọn phân hệ Học sinh\Tra cứu\Học tập rèn luyện.
  • Lựa chọn trường trực thuộc, các lớp và thời gian cần tra cứu thông tin điểm danh.
Cập nhật 21/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ