Tra cứu phân công giảng dạy

Cán bộ, Chuyên viên Phòng Giáo dục có thể xem được thông tin cá nhân, thông tin phân công giảng dạy, thời khóa biểu, lịch báo giảng của từng giáo viên ở các trường trực thuộc trên phần mềm QLTH.VN để phục vụ việc thanh tra, kiểm tra mà không cần xuống tận trường.
Để tra cứu được những thông tin trên, Cán bộ, Chuyên viên Phòng Giáo dục cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Đăng nhập vào chương trình, chọn phân hệ Học sinh\Tra cứu\Thông tin giảng dạy
  • Lựa chọn trường cần tra cứu các thông tin như Phân công giảng, Thời khóa biểu hay Lịch báo giảng.
Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ