Tra cứu thông tin giáo viên

Cán bộ, Chuyên viên Phòng Giáo dục có thể xem được thông tin cá nhân của từng giáo viên ở các trường trực thuộc trên phần mềm MISA EMIS để phục vụ việc thanh tra, kiểm tra mà không cần xuống tận trường.
Để tra cứu được những thông tin trên, Cán bộ, Chuyên viên Phòng Giáo dục cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Đăng nhập vào chương trình, chọn phân hệ Học sinh\Tra cứu\Thông tin giáo viên
  • Lựa chọn các thông tin cần tra cứu về giáo viên: Cấp, Trường, Biên chế, Họ và tên, Giới tính…
Cập nhật 26/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ