Tra cứu thông tin học sinh

Cán bộ, Chuyên viên Phòng Giáo dục có thể xem được thông tin cá nhân, kết quả học tập chi tiết của từng học sinh ở các trường trực thuộc trên phần mềm MISA EMIS để phục vụ việc thanh tra, kiểm tra mà không cần xuống tận trường.
Để tra cứu được những thông tin trên, Cán bộ, Chuyên viên Phòng Giáo dục cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Đăng nhập vào chương trình, chọn phân hệ Học sinh\Tra cứu\Thông tin học sinh\Học sinh
  • Lựa chọn các thông tin cần tra cứu, tại đây anh/chị có thể theo dõi thông tin Cấp, Trường, Khối lớp, Lớp, Đối tượng, Quốc tịch, Công giáo…
Cập nhật 26/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ