1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R126.01
 5. Ban giám hiệu có thể chủ động thiết lập dồn lịch dạy của giáo viên

Ban giám hiệu có thể chủ động thiết lập dồn lịch dạy của giáo viên

Từ phiên bản R126.01: CBTH chủ động thiết lập dồn lịch dạy của giáo viên.

 • Ví dụ, nhà trường cho phép giáo viên nghỉ 3 ngày trong 1 tuần và dồn tiết dạy vào các ngày khác trong tuần.

Các bước thực hiện

 • Sau khi đăng nhập vào EMIS Thời khóa biểu/Thiết lập ràng buộc, anh chị dọn Ràng buộc của giáo viên/Số ngày nghỉ trong tuần.

 • Tại đây, anh/chị thiết lập ràng buộc chung cho từng giáo viên trong trường hoặc thiết lập riêng cho từng giáo viên.
 • Anh/chị thiết lập ràng buộc này giúp dồn lịch dạy và thiết lập số ngày nghỉ của các giáo viên mà không bắt buộc chọn trước ngày nào.
 • Ví dụ, nhà trường cho phép giáo viên nghỉ 3 ngày trong 1 tuần và dồn tiết dạy vào các ngày khác trong tuần.
 • Sau khi đã thiết lập ràng buộc xong, anh/chị nhấn Lưu nháp hoặc Xếp TKB.

 • Thầy cô xem hướng dẫn chi tiết Phân công giảng dạy tại đây.
Cập nhật 18/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ