1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R126.01
  5. SGD Quảng Bình mong muốn các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sử dụng Thiết bị phiên bản V2 để đồng bộ dữ liệu

SGD Quảng Bình mong muốn các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sử dụng Thiết bị phiên bản V2 để đồng bộ dữ liệu

Từ phiên bản R126.01: SGD Quảng Bình và các đơn vị trên địa bàn tỉnh có thể dử dụng Thiết bị phiên bản V2, bỏ hoàn toàn V1 nhưng vẫn xem lại được dữ liệu cũ phát sinh tại QLTB V1 như mượn trả thiết bị, lịch sử tăng giảm thiết bị qua các năm học.

Các bước thực hiện:

  • Anh/chị đăng nhập vào EMIS Thiết bị, khi sử dụng, nếu muốn xem lại dữ liệu của phiên bản V1, anh chị chọn Phiên bản trước.

  • Khi ấn vào Phiên bản trước, phần mềm sẽ điều hướng về thiết bị V1 để anh/chị theo dõi lại dữ liệu.

 

Cập nhật 18/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ