1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R126.01
  5. Cán bộ thư viện có thể in mẫu Phích chuẩn ISBD theo thứ tự Số ĐKCB

Cán bộ thư viện có thể in mẫu Phích chuẩn ISBD theo thứ tự Số ĐKCB

Từ phiên bản R126.01: Cán bộ thư viện có thể in mẫu Phích chuẩn ISBD theo thứ tự Số ĐKCB.

Các bước thực hiện

Bước 1: Anh chị đăng nhập vào MISA EMIS, chọn EMIS Thư viện/Sách/Danh sách sách.

Bước 2: Anh chị chọn Xem theo số ĐKCB.

Bước 3: Anh/chị tích chọn vào vào số ĐKCB, sau đó nhấn vào biểu tượng máy in và chọn in theo Phích chuẩn ISBD.

Bước 4: Anh/chị nhấn vào in theo Phích chuẩn ISBD, chọn các tham số muốn in và nhấn Đồng ý.

Bước 5: Sau khi nhấn Đồng ý, anh/chị kiểm tra lại Phích chuẩn ISBD để in.

Cập nhật 18/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ