1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Học sinh
  4. Ôn tập trực tuyến
  5. Khi học các khóa học trực tuyến, học sinh có thể làm bài tự luyện, ghi chú, trao đổi trong quá trình học trực tuyến

Khi học các khóa học trực tuyến, học sinh có thể làm bài tự luyện, ghi chú, trao đổi trong quá trình học trực tuyến

Học sinh làm bài tự luyện sau khi học xong các khóa học

Các bước thực hiện

  • Sau khi học xong khóa học, học sinh có thể tự luyện ghi chú và trao đổi bằng cách nhấn vào Ghi chú\ Trao đổi.

  • Trong quá trình ghi chú, học sinh có thểm sửa xóa bình luận.

Cập nhật 31/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ