Học sinh làm bài bằng hình ảnh

Cho phép học sinh làm bài tập bằng hình ảnh

Các bước thực hiện

Học sinh có thể nộp cả bài tập bằng hình ảnh/file word/excel/pdf (Với những bài tập GV thực hiện soạn đề tự luận) hoặc nộp riêng những câu tự luận trong bài tập bằng hình ảnh.

1. Học sinh làm bài trên Web

  • Học sinh vào Lớp học\Danh sách bài tập, chọn vào bài tập cần làm và nhấn Làm bài.

  • Sau khi làm bài học sinh chụp ảnh, lưu bài về máy tính và kéo thả file hình ảnh và nhấn Nộp bài để gửi bài cho giáo viên.

2. Học sinh nộp bài bằng điện thoại

  • Trường hợp Học sinh dùng ứng dụng SISAP Học sinh nhấn vào Chụp ảnh hoặc Tải lên file đính kèm để nộp bài tập.

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật 23/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ