1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R121 _ 20/10/2021
 5. Cán bộ thiết bị mong muốn đáp ứng mẫu kế hoạch mượn thiết bị tổng hợp giáo viên toàn trường theo từng tuần

Cán bộ thiết bị mong muốn đáp ứng mẫu kế hoạch mượn thiết bị tổng hợp giáo viên toàn trường theo từng tuần

 • Từ phiên bản R121: CBTB có thể in tổng hợp kế hoạch mượn thiết bị của các giá viên theo tuần trên 1 danh sách để trình hiệu trưởng phê duyệt, tiết kiệm thời gian tổng hợp kế hoạch của từng giáo viên.

Các bước thực hiện:

 • Vào Mượn trả/Kế hoạch mượn. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Đăng ký sử dụng thiết bị
 • Khai báo các tham số để in báo cáo:
  • Năm: Phần mềm đang mặc định năm học hiện tại trên phần mềm, anh/chị có thể lựa chọn năm học khác bằng cách nhấn biểu tượng mũi tên.
  • In theo:
   • Tuần: in theo tuần, chọn tuần cần in báo cáo
    Chọn danh sách giáo viên hiển thị trên báo cáo. Nhấn Đồng ý
   • Năm: in tất cả phiếu mượn thuộc tất cả các tuần trong năm
    Chọn danh sách giáo viên hiển thị trên báo cáo. Nhấn Đồng ý
  • Tích vào Tổng hợp đăng ký trên 1 danh sách để in danh sách tổng hợp của các giáo viên trong thời gian đăng ký đã chọn Danh sách tổng hợp đăng ký mượn được hiển thị như sau:

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 19/10/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ