1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R121 _ 20/10/2021
  5. Khách hàng mong muốn có công cụ tối ưu các tiết lẻ của TKB tự động

Khách hàng mong muốn có công cụ tối ưu các tiết lẻ của TKB tự động

  • Từ phiên bản R121: Người lập thời khóa biểu có thể gom các tiết lẻ trên lịch dạy của các giáo viên bằng công cụ tự động.

Các bước thực hiện: 

Trường hợp thời khóa biểu được phần mềm tạo ra có nhiều tiết rải rác trên lịch của giáo viên (chỉ có 1 tiết/buổi), anh/chị có thể sử dụng công cụ Tối ưu để gom các tiết rải rác vào cùng ngày/cùng buổi.

  • Ngay sau khi thiết lập xong các ràng buộc và chọn Xếp TKB, Chương trình tự động kiểm tra trên thời khóa biểu đang có các tiết lẻ nào để người lập thời khóa biểu theo dõi. Chọn Tối ưu để tự động tối ưu các tiết lẻ.
  • Trong quá trình tinh chỉnh TKB, anh/chị có thể chọn Công cụ tối ưu để gom các tiết lẻ tự động. Tuy nhiên sau khi tối ưu TKB sẽ thay đổi hoàn toàn thời khóa biểu đã chỉnh tay.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 19/10/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ