1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R121 _ 20/10/2021
 5. Cán bộ mong muốn chọn nhanh 1 nhóm môn vào khoảng thời gian

Cán bộ mong muốn chọn nhanh 1 nhóm môn vào khoảng thời gian

 • Trước phiên bản R121: Người lập Thời khóa biểu có thể thiết lập tiết học cố định của từng môn học (Ví dụ: Môn Mỹ thuật học buổi chiều, Môn Âm nhạc học buổi chiều), mất thời gian phải chọn nhiều lần.
 • Từ phiên bản R121: Người lập thời khóa biểu có thể thiết lập tiết học cố định cho các nhóm môn học, tiết kiệm thời gian và thao tác lập thời khóa biểu.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn Tiết học cố định, chọn Bấm vào đây để thêm thời điểm cho lớp/khối lớp.
 2. Chọn thông tin Lớp/Khối lớpMôn học và Thời điểm diễn ra
 3. Anh chị có thể thiết lập 1 nhóm môn học vào cùng khoảng thời gian.
  Ví dụ: Môn âm nhạc, Tin học, Mỹ thuật học buổi chiều
 4. Đối với các tiết học cần có sự ưu tiên, chọn Bắt buộc để chương trình ưu tiên xếp các môn học đó vào tiết đã chọn.
  Lưu ý: Chỉ bắt buộc ưu tiên tiết học trong trường hợp cần thiết. Nếu thiết lập bắt buộc ưu tiên quá nhiều thì các tiết học sẽ mâu thuẫn với nhau, thời khóa biểu khó sắp xếp được lịch học mong muốn.
 5. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu nháp.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 19/10/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ