1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R119_17/08/2021
 5. Kế toán mong muốn khóa lại được tính năng ghi nhận số lượng thực tế của giáo viên và giáo viên sẽ không sửa được những thời điểm đã bị khóa

Kế toán mong muốn khóa lại được tính năng ghi nhận số lượng thực tế của giáo viên và giáo viên sẽ không sửa được những thời điểm đã bị khóa

 • Trước phiên bản R119: Giáo viên được phân quyền thực hiện điểm danh. Cuối tháng có thể thiết lập lại vai trò không cho phép sử. Tuy nhiên, khi mở lại để giáo viên tiếp tục chấm ăn cho tháng tiếp theo thì có thể sửa dữ liệu đã chấm của tháng trước.
 • Từ phiên bản R119: Kế toán có thể khóa tính năng ghi nhận số lượng thực tế của giáo viên để không sửa được những thời điểm đã bị khóa.

Các bước thực hiện;

Thiết lập Quản lý ghi nhận số lượng thực tế

 • Vào Hệ thống/Thiết lập/Quản lý ghi nhận số lượng thực tế
 • Chọn phạm vi Toàn trường/Khối lớp. Nhấn vào ô tương ứng với lớp và tháng trong năm học để khóa ghi nhận số lượng.
 • Nhấn Khóa tất cả để khóa nhanh tất cả các tháng trong phạm vi đã chọn.
 • Kế toán có thể đặt lịch tự động khóa ghi nhận bằng cách: Vào Đặt lịch, chọn phạm vi là toàn trường hoặc Khối lớp, chọn tháng và ngày khóa ngày khóa ghi nhận tự động cho tháng đã chọn.
 • Nhấn Lưu để lưu thiết lập.
  Giáo viên không thể ghi nhận số lượng thực tế cho các thời điểm đã khóa.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 11/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ