1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R119_17/08/2021
 5. Thay đổi về tổng kết kết quả học tập của học sinh

Thay đổi về tổng kết kết quả học tập của học sinh

Từ phiên bản R119: Theo thông tư 22/2021 quy định về cách đánh giá học sinh THCS/THPT, bỏ điểm tổng kết trung bình của tất cả các môn và chỉ xét danh hiệu học sinh vào cuối năm. Danh hiệu học sinh gồm 2 loại: Học sinh xuất sắc và học sinh giỏi, Đánh giá học sinh theo Kết quả rèn luyện và kết quả học tập với 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. Áp dụng cho học sinh lớp 6 tù năm học 2021 – 2022.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn Menu Học tập, rèn luyện/Tổng hợp kết quả học tập. Chọn Tổng kết học kỳ 1/Tổng kết học kỳ II/Tổng kết cả năm để thực hiện tổng kết.
 2. Chọn Lớp thực hiện tổng kết. Lưu ý: trường hợp các môn chưa được tính điểm trung bình môn thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo để GV biết.
 3. Tại đây, phần mềm tự động thực hiện tổng kết cho toàn bộ học sinh trong lớp theo tiêu chí:
  • Kết quả học tập: Dựa theo thông tin Sổ theo dõi và đánh giá học sinh anh/chị đã nhập trước đó.
  • Kết quả rèn luyện: Nhấn vào tiêu đề để chọn nhanh xếp loại cho toàn bộ học sinh trong lớp hoặc nhập xếp loại cho từng học sinh.
  • Danh hiệu thi đua (đối với tổng kết cả năm): Dựa theo kết quả học tập và kết quả rèn luyện.
   Lưu ý: Tại phần kết quả học tập và kết quả rèn luyện, anh chị có thể nhấn vào tiêu đề cột để chọn xếp loại cho toàn bộ học sinh trong lớp. Phần mềm đã đưa ra một số ký tự để anh chị nhập nhanh cho học sinh.
 4. Nhập trực tiếp tại cột Nhận xét để nhập nhận xét cho học sinh, hoặc nhấn biểu tượng cây bút tại tên học sinh muốn thực hiện nhận xét và nhận xét cho học sinh. Nhấn Cất.
 5. Sau khi hoàn tất quá trình tổng kết cho học sinh anh/chị nhấn Cất.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 11/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ