1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R119_17/08/2021
 5. Thay đổi thiết lập sổ theo dõi và đánh giá học sinh

Thay đổi thiết lập sổ theo dõi và đánh giá học sinh

 • Từ phiên bản R119: Đánh giá học sinh theo kết quả học tập và kết quả rèn luyện theo 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt, đáp ứng đúng quy định tại Thông tư 22/2021, áp dụng cho học sinh Khối lớp 6 từ năm học 2021 – 2022.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Hệ thống/Thiết lập sổ theo dõi và đánh giá học sinh/Khóa sổ theo dõi và đánh giá học sinh
  2. Nhấn vào ô lớp tương ứng với kỳ tổng kết muốn khóa sổ tổng kết. Sau khi khóa thì ô con điểm đó hiển thhij biểu tượng “Khóa sổ màu đỏ”.
  3. Nhấn vào ô tương ứng với kỳ tổng kết để bỏ khóa sổ con điểm đó. Sau khi bỏ khóa thì ô điểm đó sẽ mất biểu tượng khóa.
  4. Nhấn vào tiêu đề cột để khóa hoặc bỏ khóa cả cột.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 11/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ