1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R115_15/07/2021
 5. Giáo vụ muốn biết quy trình lập thời khóa biểu để lập được thời khóa biểu hợp lý

Giáo vụ muốn biết quy trình lập thời khóa biểu để lập được thời khóa biểu hợp lý

 • Từ phiên bản R115: Cải tiến giao diện thời khóa biểu giúp giáo vụ nắm được từng bước lập thời khóa biểu khi thao tác trên phần mềm, tránh tối đa các xung đột và đạt tỷ lệ lập thời khóa biểu tự động thành công cao nhất.
 1. Bắt đầu sử dụng phân hệ thời khóa biểu
  Người dùng mới theo dõi và khai báo được các danh mục cần thiết tại màn hình Danh sách thời khóa biểu trước khi bắt đầu Thêm mới thời khóa biểu.
 1. Thiết lập danh mục
  Tại bước Thiết lập danh mục, giáo vụ dễ dàng theo dõi các danh mục cần khai báo.
  Đồng thời theo dõi được quy trình tạo thời khóa biểu theo 3 bước rõ rang: Thiết lập danh mục, Thiết lập ràng buộc, Tinh chỉnh thời khóa biểu
 1. Thiết lập ràng buộc
  Ràng buộc thời khóa biểu được thiết lập lần lượt theo 5 nhóm chính.
  2 nhóm ràng buộc bắt buộc:
 • Phân phối chương trình: Phần mềm đã tự động tạo phân phối chương trình theo quy định chung của từng cấp học. Tuy nhiên giáo vụ có thể thay đổi phân rã tiết học theo đúng thực tế tại đơn vị.
 • Phân công giảng dạy: Tại đây, thiết lập phân công giảng dạy cho các giáo viên theo môn học và lớp học tương ứng, đồng thời thiết lập vai trò giáo viên chủ nhiệm cho các lớp.
  3 nhóm ràng buộc không bắt buộc:
 • Ràng buộc của giáo viên
 • Ràng buộc của môn học
 • Thời gian bận của giáo viên

Lưu ý: Thiết lập quá chặt chẽ sẽ dễ xảy ra xung đột. Do vậy chỉ nên thiết lập ràng buộc này khi cần thiết và lựa chọn mức độ ưu tiên cho các ràng buộc.

 1. Tinh chỉnh thời khóa biểu
  Thực hiện tinh chỉnh lại thời khóa biểu đã tạo để phù hợp với nhu cầu tại đơn vị
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ