1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R115_15/07/2021
  5. Cán bộ tuyển sinh mong muốn mẫu báo cáo Danh sách học sinh trúng tuyển đáp ứng đầy đủ thông tin

Cán bộ tuyển sinh mong muốn mẫu báo cáo Danh sách học sinh trúng tuyển đáp ứng đầy đủ thông tin

  • Từ phiên bản R115: Cán bộ tuyển sinh in báo cáo Danh sách học sinh trúng tuyển đầy đủ thông tin thường trú, tạm trú để PGD có thể nắm bắt cũng như phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Tuyển sinh\Báo cáo\Danh sách trúng tuyển
  2. Khai báo Thông tin năm học, nhấn Đồng ý.
  3. Kiểm tra kết quả. Học sinh có thông tin Tạm trú được ký hiệu như dưới đây.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 13/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ