1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Học sinh
  4. Ôn tập trực tuyến
  5. Học sinh làm thế nào để ôn lại các phiếu bài tập?

Học sinh làm thế nào để ôn lại các phiếu bài tập?

Học sinh có thể chủ động làm lại các phiếu bài tập giáo viên đã giao để ôn luyện kiến thức.

Các bước thực hiện

1. Ôn luyện từ danh sách lớp học

  • Học sinh vào Lớp học/DS lớp học/chọn lớp

  • Học sinh nhấn vào lớp học và chọn Làm lại.

  • Màn hình sẽ hiện lên thông báo việc học sinh làm bài chỉ nhằm mục đích ôn luyện chứ không thể gửi bài cho giáo viên.

2. Ôn luyện từ DS bài tập

  • Học sinh vào Lớp học/DS bài tập/Làm lại

  • Tương tự như làm bài từ Danh sách lớp học. Học sinh khi làm xong, nhấn Hoàn thành để kết thúc bài luyện.

3. Học sinh ôn tập lại sau khi nộp và làm lại bài tập

  • Sau khi đã nộp bài, học sinh muốn ôn luyện củng cố lại kiến thức, phần mềm sẽ gợi ý học sinh làm lại bài bằng cách nhấn chọn vào Làm lại.

 

Cập nhật 19/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ